De boeken op deze website zijn bewerkingen of hertalingen op rijm van bekende en minder bekende Middelnederlandse teksten. In deze bewerkingen wordt getracht het beeldende en plastische karakter van de berijmde bronteksten zoveel mogelijk tot uitdrukking te laten komen en ze opnieuw voor voordracht geschikt te maken. De uitgaven zijn in A5 formaat en hardcover. 

Over de auteur:

Anke Passenier (1956, Middelburg) studeerde theologie in Utrecht en specialiseerde zich in mystieke teksten van middeleeuwse vrouwen.

Later keerde zij terug tot haar jeugdliefde voor de Middelnederlandse letterkunde en haar actieve belangstelling voor de podiumkunsten. 

De Beatrijs is een Marialegende afkomstig uit de veertiende eeuw en een echte Middelnederlandse klassieker. Wie kent het verhaal niet van de verliefde non, die met haar geliefde het klooster ontvlucht en bij  haar terugkeer, vele jaren later, ontdekt dat Maria al die tijd haar plaats had ingenomen? Het verhaal van Beatrijs, in de veertiende eeuw geschreven door een Brabantse beroepsdichter, houdt een hoofs, aristocratisch publiek voor dat hoofse liefde, lust en luxe vergankelijk zijn. Bovendien dat aristocratisch eergevoel en zorg om de goede naam het moeten afleggen tegen werkelijke, innerlijke ommekeer. 

Karel en Elegast (rond 1270, Brabant) wordt wel het mooiste Middelnederlandse ridderverhaal genoemd. Het was in de Middeleeuwen populair en staat nu nog steeds nummer één op de leeslijst voor middeleeuwse Nederlandse letterkunde. In het verhaal krijgt Karel de Grote van een engel de opdracht om uit stelen te gaan. Na aanvankelijk aarzelen gaat de koning op weg. In het bos ontmoet hij de verbannen zwarte ridder Elegast. Na een hevig gevecht, waarin Karel Elegast weet te overwinnen, gaan de beide ridders samen op dievenpad en komen zo een complot tegen Karel op het spoor... 

Floris en Blanchefleur is een beroemd Middelnederlands liefdesverhaal, rond 1170 vertaald uit het Frans door de Vlaming Diederic van Assenede. Het behelst de tragische en exotisch gekleurde liefdesgeschiedenis van een Spaanse moslimprins en een Franse christenslavin, die elkaar na eindeloze verwikkelingen en avonturen toch nog krijgen. Floris weet zijn geliefde tenslotte te bevrijden uit de maagdentoren, waarin de vorst van Babylon 72 maagden gevangen houdt uit wie hij jaarlijks een nieuwe echtgenote kiest, waarna haar voorgangster wordt gedood. Net op tijd kan Floris zijn lief nog redden van een wisse dood... 

Dit middeleeuwse verhaal van rond 1315 is een loflied op de ware liefde, per definitie een buitenechtelijke liefde, ontdaan van alle conventies dwang en alledaagsheid. Het verhaal is tevens een indringende waarschuwing om deze liefde geheim te houden, omdat de gevolgen anders verschrikkelijk zijn. De tragische geschiedenis van de mooie burggravin van Vergi, die verliefd wordt op een jonge ridder, is daarvan een sprekend voorbeeld. Als hun geheime liefde door vilein verraad bekend wordt, eindigt het met dood en verderf...

De Reis van Sint Brandaan is een middeleeuws reisverhaal, waarin de beroemde Ierse abt Brandaan negen jaar lang de wereldzeeën bevaart als straf voor zijn ongeloof. Een boek dat verhaalde van de wonderwerken Gods in de schepping en van zijn onuitputtelijke genade, irriteert de abt zo mateloos dat hij het boek verbrandt en de schrijver ervan vervloekt. Een engel berispt hem en stuurt hem uit op zeereis om Gods wonderen zelf te ontdekken en te erkennen. De reis hangt van verbazingwekkende zaken aan elkaar, zoals een reusachtig sprekend hoofd van een dode rover, een vis met een bosrijk eiland op zijn rug, een mannetje dat de zee opmeet met een kannetje en ga zo maar door. Het meest opmerkelijk is wel de ontmoeting met de arme Judas, die op voorspraak van Brandaan verlichting van zijn helse kwellingen krijgt. Brandaan ontdekt op zijn tocht gaandeweg de gelaagdheid van de werkelijkheid... 

In Lancelot en het hert met de witte voet –een kort verhaal in de omvangrijke Haagse Lancelotcompilatie – trekt Lancelot erop uit om de witte voet van een hert te bemachtigen voor een onbekende koningin. Deze laatste heeft gezworen alleen te trouwen met de man die haar de witte voet zou brengen. Lancelot slaagt erin de witte voet te veroveren, maar pas na allerlei verwikkelingen, die hem haast het leven kosten, verschijnt hij tenslotte bij de koningin. Haar gemaal wenst hij echter niet te worden; hij blijft trouw aan zijn liefde voor Guinevere. 

De Ferguut, ofwel De ridder met het witte schild, is het verhaal van de boer die ridder wordt, waarbij ridderschap berust op dapperheid en volharding en niet op sociale status. Zowel op het pad van ridderschap als op het pad van de liefde heeft de ridder nog veel te leren. Maar uiteindelijk behoort hij, ondanks tegenwerking van de arrogante Keye, tot de bloem van de ridders rondom koning Artur en weet hij zijn geliefde Galiene tot vrouw te krijgen. Onnoemelijk hartzeer bij beiden gaat aan het happy end vooraf, maar dan volgt een schitterende bruiloft, bekostigd door niemand minder dan koning Artur zelf! 

De Wraak voor Ragisel is een ingevoegde tekst uit de Lancelotcompilatie, een uitgebreid complex van Arturverhalen. In deze – oorspronkelijk Oudfranse – ridderroman beleeft Walewein met zijn gezellen talrijke avonturen op zoek naar wraak voor de vermoorde Ragisel. Hij ontsnapt aan een dolverliefde jonkvrouw, vecht met vervaarlijke tegenstanders, wordt verliefd op Ydeine die hem weer verlaat, gaat op zoek naar hetgeen vrouwen bezielt en bereikt uiteindelijk zijn doel... 

Webshop

Reactie plaatsen

Reacties

Robertbrask
4 maanden geleden

https://clck.ru/36Evgj

HerbertBox
4 maanden geleden

Hey absolutely everyone! ?? I have just lately stumbled on the enchanting entire world of Kawaii vogue, and I can not support but be fascinated by its exclusive charm! ?? For these who may well be asking yourself, "What is Kawaii trend?" – let us embark on this colorful journey jointly!

Kawaii, a Japanese term meaning "cute" or "cute," has evolved into a cultural phenomenon that extends over and above its linguistic origins. Kawaii vogue is not just a fashion it's a celebration of all things sweet, playful, and charming. ??

From outsized bows to pastel colors, Kawaii trend is a whimsical mix of innocence and creativeness. The key aspects contain:

Pastel Palette: Consider pinks, blues, lavenders, and mint greens – pastel hues dominate the Kawaii vogue palette, generating a dreamy and soft aesthetic.

Playful Prints: Adorable people, animals, and whimsical motifs adorn Kawaii fashion parts. Legendary figures like Hello Kitty and My Melody are often highlighted, incorporating a contact of nostalgia.

Lovely Add-ons: Kawaii outfits are typically complemented by charming add-ons such as bows, ribbons, and sweet animal-themed jewellery. Add-ons engage in a vital position in reaching the general search.

Layering and Mix-Matching: Kawaii lovers often embrace layering, mixing patterns, and combining sudden parts to generate a special and customized type.

Adorable Hairstyles: The fun isn't going to quit at clothes! Kawaii style frequently extends to hairstyles, with buns, braids, and playful add-ons boosting the general seem.

One of the best things about Kawaii style is its inclusivity – any individual can embrace and adapt the style to suit their choices! Whether or not you happen to be into relaxed streetwear or aiming for a head-to-toe Kawaii transformation, there is room for everybody in this whimsical world. ??

I might really like to listen to your views on Kawaii trend! Have you tried out incorporating Kawaii elements into your wardrobe, or do you have favourite Kawaii makes and influencers? Let's share the cuteness! ???
https://ctxt.io/2/AADQnZOoFw
https://etextpad.com/yffi5lhklw
https://writeablog.net/squidcable99/the-last-word-solution-for-keyword-that-you-would-be-able-to-learn-about-at
https://telegra.ph/Want-A-Thriving-Business-Keep-Away-From-Keyword-01-10
https://www.openlearning.com/u/kappelpreston-s7185p/blog/AreYouKawaiiClothesTheRightMeansThese5SuggestionsWillEnableYouReply

RobertPlele
4 maanden geleden

The Global Impact of Darknet Markets: A Incognito Case Study
Navigating the Shadows: Security Protocols on Incognito Market
Unveiling Incognito: The Hidden Market of the Dark Web
Incognito Darknet Market was founded in 2019 and has since become known for its high security and reliability. The market offers encrypted access and secure transactions, making it attractive to those seeking anonymity and privacy.
https://incognitomarkets.org

Robertlow
4 maanden geleden

Breaking news, live coverage, investigations, analysis, video, photos and opinions from The Washington Post.

https://www.washingtonposttoday.com/

Eleanorleast
4 maanden geleden

You actually reported that adequately!
bc game jb coin https://bcgame.milesnice.com/

Eleanorleast
4 maanden geleden

Effectively voiced genuinely! .
shitcode for bc game 2023 https://bcgame.milesnice.com/

Robertbrask
4 maanden geleden

https://clck.ru/36Evn8

LucilleAnget
4 maanden geleden

https://clck.ru/36EvhX

Eleanorleast
4 maanden geleden

Amazing loads of wonderful knowledge!
bc lions game last night https://bcgame.milesnice.com/

LucilleAnget
5 maanden geleden

https://clck.ru/36Ew3T